اعتراض کارگران در مراسم روز کارگر در خانه کارگر: نه حقوق داریم نه شغل، زن و بچه های ما نان میخواهند

 مراسم روز کارگر حدود ۳۵۰۰  نفر شرکت کننده داشت.

آژانس ایران خبر
مراسم روز کارگر که در خانه کارگر در ورزشگاه خیرالعمل برگزار شده بود , ساعت ۱۱  تمام شد. حدود ۳۵۰۰  نفر شرکت کننده داشت. یک قطعنامه ۱۰  ماده اى هم قرائت شد.
در قطعنامه بر ضرورت حمایت بر حقوق کارگران, مقابله با بیکارى کارگران ایرانى, جلوگیرى از نقض حقوق کارگران و بر اجراى بیمه تامین اجتماعى کارگران تاکید شد .
در بین قرائت قطعنامه کارگران شروع به اعتراض کردند .
یکى ازکارگران به جان آمده به ناگاه پشت تریبون پرید وبى مقدمه گفت :
ما مشکل داریم, ما بدبخت هستیم, ما کارگران ساختمانى یکسال است نه حقوقى داریم و نه شغلى داریم و زن و بچه هاى ما نان میخواهند ما از وزیر کار و رئیس خانه کارگر میخواهیم به وضع ما رسیدگى کند.
در بیرون محل حدود ۵۰ نفر از نیروهاى انتظامى مستقر شده بودند که مانع از گسترش هرگونه اعتراضى شوند .
کارگران یک سرى پلاکاردها در سالن دردست داشتند , روى برخى پلاکاردها نوشته بود:
ما دو سال است حقوق نگرفتیم
۲۰سال کار کردیم و هنوز بلاتکلیف هستیم
لازم به ذکر است که وزیر کار هم قرار بود در این تجمع شرکت کند ، گویا بخاطر جو متشنج و اعتراضى ، جرأت شرکت در مراسم را پیدا نکرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.