حذف نام فروغ فرخزاد از کتاب شاعران ایران و جهان در ایران

نام فروغ فرخزاد، شاعر معاصر ایرانی، در کتاب “شعر شاعران ایران و جهان” که در یک همایش دولتی در ایران منتشر شده است، وجود ندارد.بی بی سی:

بی بی سی:

موسی بیدج، دبیر همایش شاعران ایران و جهان، درباره دلیل حذف نام این شاعر که یکی از شاعران پرطرفدار و تحسین شده معاصر ایران است، گفت: “شعر ایران دارای شاعران برجسته‌ای است و ما بنا به نظر خود و شورای سیاستگذاری از میان شاعران بعد از دوران نیما ۲۶ شاعر را انتخاب کردیم که به عنوان شاعران برتر این دوره در کتاب اول این نمایش معرفی کنیم که فروغ جزو این ۲۶ نفر نبود.”

آقای بیدج توضیح داد: “ما یک دیپلماسی فرهنگی داریم و یک دیپلماسی دولتی، به همین دلیل نام فروغ فرخزاد گرچه در میان مخاطبان شعر شناخته شده اما به دلایل مختلفی در این کتاب نیامده است.”

این مقام مسئول دولتی به این دلایل اشاره ای نکرده است، اما آثار فروغ فرخزاد در دوره های مختلفی در جمهوری اسلامی سانسور شده است.

اسماعیل خویی، شاعر ایرانی، می گوید فروغ فرخزاد در دوران زندگیش در دوره شاه سانسور نشد، اما بعد از مرگش در جمهوری اسلامی سانسور می شود.

آقای خویی درباره دلیل این سانسور می گوید: “دیکتاتوری شاه یک دیکتاتوری سیاسی بود و به همین دلیل فقط هنگامی شعر را سانسور می کرد که سیاسی باشد. اما دیکتاتوری جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری تمامیت خواه است.”

آقای خویی همچنین فروغ فرخزاد را، هم چون یک زن و هم چون یک شاعر، دارای همه ویژگی هایی می داند که جمهوری اسلامی از آنها “بیزار” است: “فروغ فرخزاد زنی است روشنفکر، آزاده، آزادیخواه و دلیر که تمام احساسات زنانه خودش را بیان می کند. از سوی دیگر زنی است که می تواند از نظر اجتماعی سرمشقی باشد برای زنان دیگر، و به گمان من همیشه بوده است. این هم البته چیزی است که جمهوری اسلامی نمی تواند تحمل کند.”

فروغ فرخزاد در سال ۱۳۴۵، در حالی که ۳۲ سال داشت و از شاعران پیشگام و مشهور آن زمان بود، در سانحه رانندگی از دنیا رفت.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.