بیش از۴ میلیون نفر از کارگران فاقد قراردادهاى کتبى کار هستند

در حال حاضر کمتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این تعداد کارگران در واحدهاى بزرگ تولیدى شاغل هستند، و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فاقد قراردادهاى کتبى کار مى باشند.
خبرگزارى موج:
 دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد: بیش از چهار میلیون نفر از کارگران تحت پوشش بیمه فاقد قراردادهاى کتبى کار هستند

به گزارش خبرنگارموج، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه هاى هفته کارگر و اهم موضوعات جامعه کارگرى اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: خانه کارگر به مناسبت فرا رسیدن هفته کارگر برنامه هایى ویژه اى را اعم از برگزارى مراسم تجلیل از کارگران نمونه، دومین دوره مسابقات مفاهیم قرآن در کارخانجات، سمینار بررسى مشکلات بیمه اى کارگران ساختمانى و بازنشستگان و برگزارى جشنواره و مسابقه فرهنگ کار توسط فرهنگسراى کار تدارک دیده است.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود ، در رابطه با نحوه برگزارى مراسم معرفى کارگران نمونه در واحدهاى تولیدى کشور اذعان داشت: خانه کارگر طى سال هاى ۶۱ تا ۷۳ به صورت مستقل مراسم معرفى کارگران نمونه را اجرا مى کرد، اما پس از سال ۷۳ معاونت امور فرهنگى و اجتماعى وزارت کار و امور اجتماعى ستادى را مرکب از نیروهاى قدیم و جدید تشکیل داد، این در حالیست که با وجود تشکیل ستاد فوق هم اکنون گروه قدیمى در ترکیب ستاد مشارکتى ندارند.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود، رویکرد خانه کارگر را در مراسم جهانى هفته کارگر تاکید بر روند اجراى طرح بیمه کارگران ساختمانى عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: قانون بیمه کارگران ساختمانى در سال ۸۶ مصوب ودر بهمن ماه سال ۸۶ به مدت ۵ روز اجرایى گردید و پس از آن به علت اعتراضات جامعه کارفرمایى بلافاصله مسکوت ماند.
محجوب باتاکید بر لزوم اجراى قانون بیمه کارگران ساختمانى خاطرنشان ساخت: براساس اعتراضات جامعه کارفرمایى قانون در سال ۸۷ اصلاح و به تایید شوراى نگهبان رسید. این در حالیست که تا ماه ششم سال گذشته آیین نامه اجرایى این قانون تدوین نشد. با این وجود باید اذعان داشت عدم اجراى قانون بیمه کارگران ساختمانى هم اکنون تخلف محسوب مى شود.
وى عدم وجود قوانین حمایتى از کارگران ساختمانى را موجب کاهش افراد فعال در این صنعت عنوان کرد و یاد آور شد: در حال حاضر ۴۰ درصد از کارگران ساختمانى را کارگران داخلى و ۶۰ درصد مابقى را کارگران خارجى تشکیل مى دهند.
به گفته وی، هم اکنون براى دریافت پروانه مهارت از ۲۵۶ هزار نفر کارگر ساختمانى ثبت نام به عمل آمده است.
دبیر کل خانه کارگر، در بخش دیگرى از سخنان خود میانگین واحدهاى تولیدى بحرانى را سالیانه ۵۰۰ هزار واحد اعلام کرد و گفت: پیش بینى مى شود که با اجراى سیاست طرح هدفمند کردن یارانه ها تعداد واحدهاى تولیدى بحرانى به شدت افزایش یابد.
دبیر کل خانه کارگر، با بیان این که اجراى سیاست فوق موجب افزایش قیمت محصولات تولیدى مى شود ، خاطرنشان ساخت: با اجراى سیاست هدفمند سازى یارانه ها صنایع تبدیلى نابود مى شود.
وى با اشاره به گفته هاى رهبر کبیر انقلاب در زمینه وعده آب و برق مجانى براى ملت بزرگ ایران تصریح کرد: گران کردن قیمت حامل هاى انرژى جزء واجبات نیست.
دبیر کل خانه کارگر، در زمینه سیاست اجراى طرح بهسازى قراردادهاى موقت کار در مجلس خاطرنشان ساخت: این طرح به زودى در صحن علنى کمیسیون مطرح خواهد شد.
محجوب، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعى را هفت میلیون نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کمتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این تعداد کارگران در واحدهاى بزرگ تولیدى شاغل هستند، و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فاقد قراردادهاى کتبى کار مى باشند.
به گفته وی، ۶۰ درصد از نیروى کار فعال در واحدهاى بزرگ تولیدى قراردادى و پیمانى محسوب مى شوند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.