برنامه ریزی برای هفته کارگر: سرکوب حرکات مستقل کارگری و تحمیل ولایت به کارگران

برمبنای گزارش عضوخانه کارگر امسال برنامه های رژیم برای روز کارگر از سرکوب و ممانعت فراتر رفته و خانه کارگر برنامه ای تدوین دیده که طی آن به جای تجلیل از کارگران، به نام کارگر از خامنه ای و رژیم او تجلیل به عمل آید.

روشنگری:

برنامه ای که نصیری اعلام کرده و در زیر میخوانید به جز چند حرکت نمایشی در محیط بسته عبارت است دیدار از قبر خمینی و بارگاه خامنه ای و نماز خواندن و امثال آن

ایلنا: مسوول امورآموزش واعضاى خانه کارگرجمهورى اسلامى ایران برنامه‌هاى هفته‌کارگر (۵ الى ۱۱ اردیبهشت) را تشریح کرد.

پرویز نصیرى درگفت‌وگو با خبرنگارایلنا گفت: پنجم اردیبهشت که اولین روز هفته کارگر است بنام روز کارگران و تجدید میثاق با آرمان‌هاى امام (ره) نامگذارى شده که کارگران در این روز درمرقد مطهر حضرت امام خمینى حاضر و با آرمانهاى امام و مقام معظم رهبرى تجدید میثاق خواهندکرد.

وى دومین روز هفته کارگر را به نام روز کارگران زن معرفی‌کرد وافزود: دراین روز از زنان نمونه کارگر و زنان سرپرست خانواده تجلیل می‌شود و البته شب شعر کارگران نیزاز برنامه‌هاى این روز است.

او سومین روز هفته کارگر را روزکارگران پیشکسوت عنوان‌کرد واظهارداشت: دراین روز چهارمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار برگزار می‌شود وهمچین نشست مشترک تشکلهای‌کارگرى وکارفرمایى از دیگر برنامه‌هاى این روز است.

نصیرى عنوان روز چهارم هفته کارگر را روزکارگران و تجدید میثاق با ولایت دانست و تصریح‌کرد: دراین روزکارگران منتخب سراسرکشور به دیدارمقام معظم رهبرى خواهند رفت.

مسوول آموزش و امور اعضاى خانه کارگر پنجمین روز هفته کارگر را روزکارگران جوان و پیمانى عنوان‌کرد واظهار داشت: دراین روز نمایندگان کارگران قراردادى و پیمانى سراسرکشور گردهمایى داشته و به بررسى و بیان نقطه نظرات خود در این باره خواهند پرداخت.

نصیرى ششمین روز هفته کارگررا روز کارگران و معنویت اعلام کرد وگفت: در این روز کارگران سراسر کشور در نماز جمعه شرکت می‌کنند و همچنین مسابقه قرآن ویژه خانواده‌های‌کارگرى برگزار می‌شود.

این مقام کارگرى آخرین روز هفته کارگر را بنام روز جهانى کارگر دانست وگفت: در این روزکارگران در شرکت‌ها و محل کارخود مراسم ویژه‌اى برگزار خواهند کرد.

نصیرى تجلیل از کارگران نمونه، بررسى مشکلات بیمه‌اى کارگران ساختمانى و بازنشستگان،مسابقات ورزشى در محیطهاى کارگری،پخش گزارش هاى ویژه کارگرى توسط صدا و سیما، مسابقه قانون کار، مسابقات ورزشى و دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان را از دیگر برنامه‌هاى هفته کارگر عنوان‌کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.