روز جهانی کارگر گرامی باد! اطلاعیه کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

اول ماه مه  به تاریخ غنی  مبارزات کارگری تبدیل شده و در آینده نیز این جریان ادامه خواهد داشت.

اطلاعیه شماره  ۲۰  کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
 
روز جهانی کارگر گرامی باد!
با فرا رسیدن روز جهانی کارگر در تمام دنیا کارگران به خیابان ها می آیند تا صدای اعتراض خود را علیه نظام سرمایه داری بلند کرده و بار دیگر نشان دهند که نظام سرمایه داری باید به گورستان تاریخ فرستاده شود. اول ماه مه  به تاریخ غنی  مبارزات کارگری تبدیل شده و در آینده نیز این جریان ادامه خواهد داشت. هر یک از تجمعات و میتینگ هایی که در این روز توسط کارگران برگزار می شود نه تنها به سیر پیش رونده مبارزه طبقاتی کمک می کند، بلکه درس ها و تجربیاتی برای کارگران بجا می گذارد که در گذرگاه انقلاب پیش رو چراغ راه خواهند بود؛ در تمام کشور ها بورژوازی در هراس از به میدان آمدن کارگران با نیروهای امنیتی و سرکوبگر به مقابله با کارگران بر می خیزند، اما تلاش بیهوده ای صورت می گیرد تا کارگران و اندیشه هایشان را به بند بکشند.
امسال در ایران شرایط دیگری وجود دارد. هر چند که سرکوب و اختناق امر تفکیک ناپذیر جامعه سرمایه داری ایران است، اما از یکسو مبارزات آزادیخواهانه مردم در چند ماه گذشته و از سوی دیگر جو پلیسی و سرکوب مضاعف وضعیت متناقضی را پدید آورده است. دستگاه سرکوب با تمام نیرو به میدان آمده تا از سیر صعودی مبارزات کارگران و مردم جلوگیری نماید و از طرفی نیز زمینه برای حضور بخش های بیشتری از کارگران و مردم در مبارزات فراهم شده است.
میلیون ها کارگر و مردم زحمتکش تحت فشار مضاعف اقتصادی به سوی فقر مطلق سوق داده می شوند. فقر و استثمار مضاعف تحمیل شده بر ما تضادهای طبقاتی را افزایش داده و سرمایه داران جیب پرنشدنیشان را هر روز از طریق دست رنج ما بیشتر پر می کنند؛ با استفاده از نیروی کار ما ثروت های نجومی به جیب می زنند و نانی بخور و نمیر به ما می دهند.

کارگران و مردم آزادیخواه !
روز جهانی کارگر روز بلند نمودن فریاد اعتراض به همه نابرابری های دنیای سرمایه داری است. تحقق آزادی و دمکراسی پایدار و واقعی تنها با به میدان آمدن کارگران و خلع ید از سرمایه داران ممکن خواهد شد. روز کارگر روز اعتراض به نابرابری های عمیق اقتصادی، روز اعتراض به مالکیت خصوصی سرمایه داران بر تمام وسایل تولید و معیشت و روز اعتراض به بیکاری و استثمار می باشد.
روز جهانی کارگر ، روز اصلاح طلبان و سازشکاران و هیچ سرمایه داری نیست تا با هزار دسیسه و نیرنگ ما را به سکوی پرتاب خویش تبدیل کنند، این روز، روز به اهتزاز در آوردن پرچم کارگری علیه هر شکل از سرمایه داری است، چه نوع نظامی سپاهی و چه اصلاح طلبی و ولیبرالی آن. ما رهایی از فقر و سیه روزی و استثمار را فریاد می زنیم و برای ایجاد کرسی وزارت و صدارت سرمایه داران خود را فدا نخواهیم کرد.
در این موقعیت که دستگاه سرکوب با تمام امکانات در مقابل کارگران و مردم به میدان آمده و امکان بر گزاری آزادانه مراسم در این روز را از ما گرفته، چه بسا که کارگرانی همچون سال های گذشته به دشت و صحرا روی بیاورند و یا در محیط کار و دیگر اماکن اقدام به برگزاری مراسم نمایند، اما به هر شکل تلاش برای برگزاری مراسم در خیابان که از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ باید تلاش نماییم در این روز همراه با میلیون ها کارگر و مردم در دیگر نقاط دنیا به خیابان بیاییم؛ چه بسا نیروهای امنیتی از شعار دادن ما ممانعت کنند و یا تجمعات کوچک و کوتاه مدتی برگزار گردد، اما به هر شکل در این زمینه باید تلاش نمود تا سنت مبارزه کارگری در اول ماه مه را پایدار نگه داریم.

زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران
کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
۲۴  فروردین ۸۹

تکثیر و توزیع: کانون دوستداران «کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور»
http://kargaranesocialist.wordpress.com/
Facebook: Kanone Dostdaran
kanonedostdaran@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.