سخنان صالح نیکبخت، وکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان در جلسه دادگاه کیهان

شریعتمداری هم بازجوست و بازجویی کرده و میکند و هم دادستان است و مسئول تعقیب متهمان، هم قاضی تحقیق که استنطاق نکرده برای افراد قرار مجرمیت صادر میکند
جلسه  دادگاه کیهان روزگذشته ۲۹ فروردین، ۱۸ آوریل

با سلام و احترام به محضر ریاست محترم دادگاه و قضات عالیقدر ، اعضای محترم هئیت منصفه و وکلای حاضر در جلسه و حاضرین و نیز آقای حاج حسین شریعتمداری متهم پرونده .
اینجانب صالح نیک بخت به عنوان وکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان و سخنگوی آن که ازتمام اقدامات انجمن در چهار سال گذشته مطلع بوده ام و مسئولیت جمعی را می پذیرم و مصاحبه اینجانب با ایسنا به تاریخ ۱۲/۱۲/۸۵ مورد استناد آقای شریعتمداری قرار گرفته است، همراه سایر همکارانم جنابان آقایان حجت الاسلام ابوطالبی و خلیلی در رابطه با اتهامات وارده به این انجمن در نوشته مورخ ۱۴/۱۲/۸۵ روزنامه کیهان شماره ۱۸۷۵۴ دفاعیات خود را به عرض می رسانم . لاز م به توضیح است در پرونده حوادث اهواز هم وکیل تعیینی و تسخیری شش نفر از متهمان این حادثه بودم که هیچیک از آنان در حوادث بمبگذاری مشارکت نداشتند و تمام پرونده های آنها و سایر متهمان پرونده آنان را با دقت خوانده ام و برای روشن شدن ذهن حاج حسین آقا می گویم اطلاع من از پرونده و مبنای مصاحبه ام از اینجا می باشد. هرچند در پرونده های متعدد با اتهامات مهم و سنگین به عنوان وکیل حضور داشته ام ولی هرگز سوگندی که خورده ام زیر پا نگذاشته ام و از شغل خود برای بدنام کردن و بی آبرو کردن دیگران استفاده نکرده ام . خدا را شکر !

ادعای بی اساس حاج حسین آقا در این چهار اتهام سنگین ولی بدون دلیل خلاصه می شود : ۱- انجمن دفاع با عوامل موساد ارتباط دارد ۲- حمایت مطلق از تروریستها ۳- انجمن از دریافت کنندگان بودجه رسمی از آمریکاست ۴- ارتباط تشکیلاتی با تروریستها .

اگرچه از قدیم گفته اند: کافر همه را به کیش خود پندارد و نباید از گفته او آزرده خاطر بود و ما همیشه نوشته های حاج حسین آقا را در حد جوک های خنک تلقی میکردیم ، ولی این اتهامات سنگین و بی اساس که هر بار هم تکرار می شود ، نباید بی پاسخ بماند حتی اگر در گذشته خاموشی را بهترین جواب می دانستیم.
نخستین مسئله ای که لازم است مطرح شود اینست : برای اینجانب که در دانشگاه تهران وحوزه درس خوانده ام ، خواه ناخواه ناگزیرم در گفتار و کردار خویش با ادب و روشی که در مراجع فوق به من یاد داده شده سخن گویم و مشکل اینجانب و شاید دیگران هم اینست که نمی دانیم در این پرونده و سایر پرونده ها و اتهامات آقای حسین شریعتمداری با چه روشی با ایشان سخن گوییم . چون او نه تحصیلات دانشگاهی دارد که با زبان دانشگاهیان با وی صحبت کنیم و نه نوشته های غالبا” هتاکانه او هم به صورتی است که نشان دهد اگر در حوزه ها هم درس خوانده باشد ، به آموزش های علمای دین و اخلاق و رفتار آنان در برخورد توام با احترام با مردم و حتی دشمنان خود توجه کرده است و یا دوران تحصیل او در حوزه آنقدر طولانی نبوده که این آموزه ها را شعار و دثار خویش قرار دهد . گرچه ممکن است با گذر زمان و درگیر شدن در بعضی کارها و تکرار مکرر این رفتارها بدون آنکه ضرورت ترک آن را بداند او را از توجه و رعایت آن غافل نموده باشد. بهرصورت چاره ای نیست جز آنکه با همان ادبیات او و روش ایشان با وی برخورد کنیم . کلّم الناس علی قدر عقولهم

ابتدا لازم است توجه دادگاه محترم و اعضای هئیت منصفه را به این نکته جلب کنم : انجمن دفاع از حقوق زندانیان براساس مجوز وزارت کشور که به دادگاه تقدیم شده و تاکنون هم هیچ محکمه یا مرجع صالحی آن را باطل نکرده از حدود ۶ سال و نیم پیش تاسیس شده وبدون اینکه به اتهام متهمان کاری داشته باشد در چارچوب قوانین کشور از حقوق زندانیان دفاع کرده و در موارد مختلف و متعددی همکاری شایسته ای با مراجع قضایی داشته است؛ همچنانکه خدمات شایانی به زندانیان و حتی زندانها نیز نموده است. هرچند رسیدگی به فعالیت این انجمن و اعضای هئیت مدیره آن ارتباطی با این جلسه و متهم حاج حسین آقا ندارد و انشاء الله او مدعی دخالت در اینمورد هم نخواهد شد که دیگر موضوع فعالیت او بسیار زیاد خواهد بود و بیش از این سردرگم میشود. با این حال اتهامات وارده چنان سنگین و در عین حال بی اساس است که اعضای هئیت مدیره و هیات امنای انجمن را متحیر کرده است که چگونه یک انسان به جایی می رسد که این چنین بدون دلیل و براساس ذهنیات و یا اغراض خود دیگران را مورد اتهام قرار می دهد و بدون محاکمه و اثبات جرمی او را به هر شکلی که می خواهد محکوم نماید. این مسئله اساسی را تقریبا” هر فرد عامی یا باسواد کم هم میداند که نباید « گتره صحبت کرد و به دیگران انگ و اتهام زد» به ویژه اگر کسی قصد موجه کردن خود در انظار را داشته باشد ، باید گفتار و کردارش مدلل و مستند باشد تا او را بپذیرند ! اکنون اینجانب از ایشان سوال میکنم شما چه دلیل و مدرکی بر توجه اتهامات فوق دارید و چرا این دلیل و مدرک را به دادگاه و مراجع صالحه ارائه نداده اید ؟ و اگر هم امروز این مدارک را آورده اید به دادگاه ارائه دهید تا دنیا بداند شما بی دلیل حرفی نمی زنید. از دادگاه محترم هم تقاضا دارم این دلایل و مدارک حاج حسین را تا آنجا که مربوط به این پرونده است به ما ارائه فرمایند . زیرا وجود و ارائه و عدم وجود و ارائه نکردن دلیل و مدرک آزمایشی است که شاکی یا متهم را افشا ، و سیه روی شود هر که در او غش باشد . در حالیکه متهم تاکنون نه تنها در جلسات گذشته در این موارد دلیلی ارائه نکرده است بلکه درجلسه قبلی به جای دفاع ، اتهامات جدیدی مطرح و همان اتهامات را تکرار کرده و در صفحات مختلف شماره های بعدی باز هم داد سخن داده است که این منم حسین شریعتمداری و رستم دستان …… . درحالیکه طبق تبصره اصلاحی سال ۷۹ ذیل ماده ۳۱ قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم تا زماینکه پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی را نشر دهد . اکنون نیز اقتضا دارد ریاست محترم دادگاه در همین جلسه طی قراری مفاد این تبصره را به حاج حسین شریعتمداری تفهیم نماید تا مشخص شود این آقا تاچه اندازه به قوانین کشور پایبند است. زیرا او طبق شماره های ۱۹۵۸۷ تا ۱۹۵۹۰ کل مطالب دادگاه در مورد رسیدگی به اتهامات را انتشار داده و باز هم هرآنچه که خواسته است بگوید نه آنچه که وجود داشته در این روزنامه منتشر کرده است. از آن جمله ایشان باز هم فرموده اند: ما از تروریستی آدمکش و خونخوار به نام عبدالمالک ریگی حمایت کرده ایم که همین جا تقاضا داریم آقای حاج حسین شریعتمداری مدارک این حمایت به هر صورت مادی: ( مالی – تجهیزاتی – انسانی ) و معنوی ، تبلیغاتی و حقوقی را از جانب هریک از اعضای هئیت مدیره یا هئیت امنای انجمن باشد به دادگاه ارائه دهد ، والاّ وارد کردن چنین اتهامی به هرکس حتی به دشمن هم در شأن هیچ انسانی نیست مگر اینکه فردی روان پریش باشد، در اینصورت سکوت تنها چاره کار نیست و نیازمند معرفی فوری او به مراکز صالحه می باشیم. مضافا” این گونه اقدامات دهن کجی به قوانین کشور است که فردی با استفاده از روزنامه ای دولتی هرچه دلش بخواهد بگوید و کسی را جلودار او نباشد.

در این جا این سوال مطرح میشود که انجمن و یا اعضای هئیت مدیره و سخنگوی آن یا رئیس و بینانگذار انجمن جناب آقای عماد الدین باقی در کجا راجع به عبدالمالک ریگی این تروریست معروف مطلبی بیان کرده اند و چگونه شما مصاحبه اینجانب در روز ۱۲/۱۲/۸۵ را به زاهدان وصل کردید و انجمن را ستاد تبلیغاتی تروریستهای زاهدان معرفی فرمودید، مگر اینکه بگوییم شما اهواز و زاهدان را یکی می دانید! و تازه در این مصاحبه کجای قوانین کشور زیرپا گذاشته شده است!
من نمی دانم آقای شریعتمداری کیست و چه جایگاهی دارد؛ آنطویکه خود می گوید و به آن اشتهار دارد و افتخار هم می کند .هم بازجوست و بازجویی کرده و میکند و هم دادستان است و مسئول تعقیب متهمان ، هم قاضی تحقیق و مستنطق است که استنطاق نکرده برای افراد قرار مجرمیت صادر میکند و هم راسا” افراد را محاکمه و برای آنان تعیین مجازات میکند . صد البته مجازاتهای او برخلاف احکام شرع و قانون جهت تنبیه و اصلاح مجرم نیست ، نه تعدادشان محدود است و نه کاهش می یابد و حسب شرایط در هرزمانی گروهی بیشتر گرفتار خشم و غضب هدایت شده او می شوند. تنها مجازاتی که حاج حسین آقا را راضی میکند امحای جسمانی و معنوی مغضوبین و تمام مرتبطین می باشد تا او نفسی راحت بکشد و لابد گامی به اهدافش نزدیک شود! در منظر او همیشه باید چوبه دار آماده باشد؛ هرکه سر برآستان او نساید بدون محاکمه و تعقیب و تحقیق درمراجع قضایی به دار مجازات حاج حسین آویخته شود و تا حاج حسین هم رضایت ندهد این دار مجازات همچنان برپاست . به این ترتیب حاج حسین در همه زمینه ها فعال است . به تنهایی هم کارشناس مسایل امنیتی و اطلاعاتی است و هم قاضی ایستاده و هم قاضی نشسته ؛ گاهی نقش وکیل مدافع را هم به عهده می گیرد و گاهی هم به کوچه علی چپ می زند و از تروریستهای دور و نزدیک هم کلامی بر زبان نمی آورد.

جل الخالق مدیر روزنامه کیهان سه سال و چندماه پیش موارد چهارگانه فوق را در مورد انجمن کشف کرده بود ، ولی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و نهادهای نظامی که جنگ تحمیلی هشت ساله را با پیروزی درخشان و تجربه ۳۰ ساله در خنثی کردن توطئه های آشکار و نهان برعلیه نظام دارند از آن مطلع نبوده اند، ولی حاج حسین آقا اطلاع داشته با این وجود علیرغم این کشف بزرگ ، آن را به مراجع قضایی و امنیتی اطلاع نداده و یا اگر ایشان که خود را از همه کس دلسوزتر نظام می داند، کشف بزرگ خود را اطلاع داده است ، کسی به این اتهام بزرگ او توجه نکرده است. آنچه شگفت انگیز است اینست که چگونه « حاج حسین آقا » به این اطلاعات ذیقیمت دست یافته ولی وزارت اطلاعات کشور ما که توانایی خود را در مبارزه با تروریستها و منافقین و عوامل دشمنان و جاسوسان نشان داده است از کشفیات حاج حسین آقا مطلع نبوده و تازه حتی سه سال و چندماه پس از این کشف بزرگ ، به آن وقعی ننهاده و یا کلاه او را پیمانه نکرده اند …… .

طبق نوشته های آقای شریعتمداری ما حمایت مطلق از تروریستها کرده ایم و حمایت مطلق باید هم حمایت مادی باشد و هم حمایت معنوی و البته بنا به نوشته او باید بدون هیچ گونه قید وشرطی هم باشد . چنانچه قبلا” عرض کردم نمیدانم این چه حمایت مادی و معنوی ما از تروریستهاست که فقط حاج حسین آقای کارشناس مسایل امنیتی بازجو ، بازپرس و دادستان و قاضی از آن مطلع بوده و تازه تا روز مصاحبه اینجانب دم فروبسته تا آن را با قلم گهربار خویش روی صفحه روزنامه کیهان که او آن را به این حال و روز در آورده منتشر کرده و پس از آن هم کسی و مقامی وقعی به آن ننهاده است و ارزشی هم برای آن قایل نشده اند ! . چه دلی دارد این آقای شریعتمداری که این همه بی اعتنایی را تحمل می کند. طبق نظر حاج حسین آقا ما از بودجه رسمی آمریکا سهم گرفته ایم که تنها او می داند. با کدام دلیل ؟ تاکنون چند نفر را با این اتهام ضربه کرده اید !؟ چرا فقط شما خبردارید؟! به نظر می رسد دوستانت خبرها را صحیح به شما نرسانده اند و در دادن اطلاعات به شما خست می کنند. فرموده اید: ما ارتباط تشکیلاتی باتروریستها داریم . شما که این قدر اطلاعات دارید ،چرا این اطلاعات ذیقیمت خود را به مراجع قضایی و امنیتی ندادید؟! چرا این اطلاعات ذیقیمت را فقط روی صفحات روزنامه سیاه می کنید؟!

ریاست محترم دادگاه ، اعضای محترم هئیت منصفه اینجانب از این دادگاه و اعضای محترم هئیت منصفه بار دیگر تقاضا می کنم ازحاج حسین آقا شریعتمداری بخواهید اگر او که این بیانات گهر بار را در روزنامه ای ۷۰ ساله و ساحت مقدس دادگاه بیان کرده و نوشته اند؛ گفته ای ، سندی و مدرکی برای این اتهامات سنگین خود دارند، ارائه فرمایند. اگر ارائه ندهند معلوم میشود قضاوت مردم در مورد او صحیح می باشد و او در وادی دیگری حرکت میکند یا او از طرف مرجع یا مراجعی ماموریت دارد علیه نظام جمهوری اسلامی دشمن سازی کند و کسانی را که به قانون اساسی التزام عملی دارند به صف کسانی که او می خواهد محلق نماید و یا او متاسفانه دچار ذهنیت مغشوشی است که احتیاج به بررسی دقیق و اصلاح و درمان دارد .

بار دیگر به اطلاع ایشان می رسانم : انجمن دفاع از حقوق زندانیان با مجوز رسمی وزارت کشور از ۶ سال پیش تشکیل شده و درچارچوب قوانین کشور فعالیت می کند. همه اعضای هئیت امنای آن با اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و مقررات جاری کشور فعالیت کرده و هیچ عضوی از اعضای هئیت امنا و هئیت مدیره در رابطه با فعالیت انجمن تاکنون تحت تعقیب قرار نگرفته است . در مورد خودم هم به آقای شریعتمداری اطمینان میدهم که والدینم و هیچ یک از خویشاوندان و تنها برادر و یگانه خواهرم ، خود یا همسرانشان با هیچ گروهک ضد انقلاب و از جمله منافقین ارتباطی ندارند تا برای تبری خود هر روز برای کسی پرونده سازی کنم و یا از آنان حمایت مطلق نمایم و کسی هم نفهمد غیر از خودم . بحمدا لله رانتخوار هم نیستم و همه اعضای هئیت مدیره هم با شرکت و قبولی در کنکور تحصیل کرده اند و جز به ملت شریف ایران بدهکار کسی نیستیم تا آن را گروگان اعمال خویش قرار دهیم . هریک از ما هم در عمر خزان زده خویش آنقدر زحمت کشیده ایم که با حقوق بیمه بازنشستگی خود زندگی کنیم و بیاساییم . از این پس هم در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور کار و زندگی می کنیم. اگر شما چشم دیدن این وضع را ندارید تغییر ده قضا را .

در خاتمه بار دیگر اعلام میکنم علیرغم اینکه انجمن دفاع از حقوق زندانیان قایل به پاسخگویی به نوشته های آقای حسین شریعتمداری نبود و سکوت را بهترین جواب میدانست، ولی از آنجائیکه اقدامات آقای شریعتمداری همچنان ادامه یافت و این ژاژ خایی ها نیاز به پاسخ و درمان پیدا کرد، از طرف هئیت مدیره انجمن مامور شدم که همراه دیگر همکاران خود به این اظهارات پاسخ گویم و به جناب حاج حسین آقا شریعتمداری بگویم : شما که این همه تهمت و افترا به مردم زده اید و سالی نیست که علیه نوشته های شما چندین شکایت ثبت نشود، از این اقدامات چه طرفی بستید ؟ آیا توانستید با این نوشته هایت گمراهی آشنا یا بیگانه، دور یا نزدیک خودت را به راه راست برگردانی یا اینکه فقط عرض خود بردی و ما را به زحمت انداختی !
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی       کین راه که تو می روی به ترکستان است
هرچند اطمینان دارم پس از این جلسه دادگاه باز هم حاج حسین آقا ساکت نخواهد بود و به عادت خود که ترک آن مشکل است ادامه خواهد داد، ولی از حاج حسین آقا می خواهم چنانکه پاسخ این لایحه را دادند یا مطالبی در مورد دادگاه نوشتند ، اگر ذره ای پایبند به موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران و اصول اخلاقی هستند این لایحه و حواشی آن را هم در کیهان انتشار دهید تا محک تجربه آید به میان .

با احترام
صالح نیک بخت

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.