ن. نوری زاده: “نقشه راه سبز” طرح پیشنهادی راهپیمائی بزرگ ایرانیان خارج از کشور

نگارنده که خود را یک شهروند ساده این شهر (ایران) میداند و بیست زمستان زندگی اش در تبعید و غربت گذشته است، طرح یک راهپیمائی بزرگ همگانی را پیشنهاد میکند. ادامه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.