آیا سپاه در کمین ولی فقیه است؟

سپاه، پس از حذف اصلاح طلبان و نیز تضعیف شدید مافیای رفسنجانی، باید دو مانع دیگر را از سر راه بردارد تا خلافت حجتیه ای از نوع کره شمالی را بر ایران حاکم کنداختلافات بین سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه ی رژیم در حال تعمیق است. سپاه که می خواهد هر سه قدرت را زیر سلطه ی خود بگیرد با مقابله ی نوچه های خامنه ای در دو قوه ی مقننه و قضاییه روبرو شده است. براداران لاریجانی به عنوان به ظاهر وفاداران به رهبری در آن جا وظیفه دارند که سدی در مقابل باند سپاه باشند که مبادا پا از گلیم خود بیرون برند. سپاه، پس از حذف اصلاح طلبان و نیز تضعیف شدید مافیای رفسنجانی، باید دو مانع دیگر را از سر راه بردارد تا خلافت حجتیه ای از نوع کره شمالی را بر ایران حاکم کند: ولایت فقیه وبازار، به عنوان همدستان سابق و رقبای آینده.
گزارش ها نشان می دهد که سپاه با آمریکا و نمایندگان لابی یهود در اسرائیل در مذاکره است تا نشان دهد که به شرط پذیرش آنها به عنوان تنها حاکمان همیشگی ایران هم اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت و هم در منطقه نقش ژاندارم را برای آمریکا ایفاء خواهند نمود. به همین دلیل است که اگر این چراغ سبز را از واشنگتن و تل آویو بگیرند و از آن جا که قدرت نظامی را در اختیار دارند می توانند به راحتی بساط ولی فقیه را جمع کنند.
البته باید فراموش نکرد که میان این رویاپردازی سپاه و واقعیت فاصله از زمین تا آسمان است. این توهم همه ی رژیم هایی در بحران است که برای نفی آن از آن چه می توانند نیز بیشتر آرزو کنند. این نشانه ی خوبی است از دعواهای درونی که در سال آینده اوج گرفته و می تواند به یک جنگ درون نظام تبدیل شود. دوبار دخالت خامنه ای در عرض ۱۵ روز اول سال و عدم حضور روسای قوای سه گانه و یا رفسنجانی در دیدارهای رسمی اخیر به خوبی بی اعتباری خامنه ای را بری مراکز قدرت نشان می دهد.
در حال حاضر خامنه ای به عنوان شاهین ترازوی نظام در موقعیتی بد گرفتار است. از یکسو باید خشم سپاه را برنیانگیزد تا کودتا را سرعت بخشند و از سوی دیگر باید موقعیت خود را با تضعیف مجلس دچار مشکل نسازد. این دعواها در حال حاضر به مرحله ای رسیده است که به زودی به صورت تسویه حساب های درون اتحاد حاکم (ولایت فقیه، نهادهای بازار و سپاه) آشکار خواهد شد.
در این میان وظیفه ی ما به عنوان نیروی تغییر طلب چیست؟
کاری که باید کرد تضعیف کل رژیم است؛ این از سه راه ممکن است، مبارزه ی اجتماعی و مبارزه ی سیاسی و مبارزه ی اقتصادی.
سازمان خودرهاگران برای هرسه این عرصه ها پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه داده و خواهد داد. ما مقدم تمام کسانی که می خواهند در این سه عرصه از مرحله ی حرف فراتر روند را گرامی می داریم تا در مسیر خودرهایی مردم ایران بکوشیم.

———————————-

منبع: خود رها گران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.