دادگاه یک ایرانی مقیم سوئد بعنوان متهم اصلی در پرونده فروش غیر قانونی تجهیزات اتمی به جمهوری اسلامی

یک شرکت متعلق به یک ایرانی درشهر UMEÅ سوئد مظنون به زیرپا گذاشتن تحریم های سازمان ملل علیه ایران شده است. شرکت مذکور مبالغ هنگفتی (۵ میلیارد کرون سوئد) را ازایران دریافت و سپس به حساب شرکتهای مختلفی در دیگر نقاط جهان واریز نموده است
خبرگزاریها و روزنامه های سوئد، خبری مبنی بر آغاز دادگاه یک ایرانی به جرم جرائم مالی و همچنین فروش تجهیزات مورد نیاز پروژه اتمی جمهوری اسلامی را منتشر کرده اند.

بنا به این گزارش ها، امروز پنجشنبه ۸ آوریل، محاکمه این فرد در دادگاه شهر Umeå آغاز می گردد.
یک شرکت متعلق به یک ایرانی درشهر UMEÅ سوئد مظنون به زیرپا گذاشتن تحریم های سازمان ملل علیه ایران شده است. شرکت مذکور مبالغ هنگفتی (۵ میلیارد کرون سوئد) را ازایران دریافت و سپس به حساب شرکتهای مختلفی در دیگر نقاط جهان واریز نموده است. همچنین محموله های ممنوعه ای را که در برنامه اتمی کاربرد دارد خریداری و به ایران ارسال داشته است. پلیس امنیتی و دادستانی کل سوئد تحقیقات دامنه داری را در این زمینه آغاز کرده اند. طبق اظهارات پلیس و مقامات قضایی سوئد، طی دوسال گذشته مبلغ پنج میلیارد کرون سوئد از ایران به حساب این شخص واریز شده است که هیچگونه استعلام مالیاتی انجام نگردیده است. شخص مذکور اتهامات را رد کرده و مدعی است که او شرکتهای کوچک ایرانی را کمک می کرده است. مسئول سازمان اکو (جرائم اقتصادی) سوئد درگفتگو با راپرت (برنامه خبری تلویزیون سوئد) ضمن گزارش این ماجرا گفت چندین سال زندان در انتظار این فرد دستگیر شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.