اولین تماس میترا عالی بعد از ۲۵ روز بی خبری

میترا عالی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه شریف که از روز ۱۹ اسفند ماه پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات برای پس گرفتن وسایل خود توسط نیروهای امنیتی ناپدید شده بود پس از ۲۵ روز بی خبری مطلق با خانواده خود تماس گرفت.

این تماس اولین تماس این دانشجوی زندانی و با محدودیت های شدید همراه بوده است. در این مکالمه تلفنی که کمتر از سه دقیقه ادامه داشت وی فقط توانست از نگهداری خود در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین خبر بدهد و ماموران همراه وی اجازه هیچ گونه صحبتی در مورد پرونده به او نداده اند.

 با توجه به اینکه خانم میترا عالی برای سومین بار است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت می شود خانواده وی به دلیل شیوه بازداشت نامتعارف این دانشجو و تداوم بی دلیل بازداشت وی با وجود  وعده های مسئولین قضایی در نگرانی شدید به سر می برند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.