کودکان آبادانی مرکز بزرگترین تصفیه خانه نفتی در ایران به دنبال غذا در بین زباله ها

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.