شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی بهروز جاوید طهرانی در سلولهای انفرادی معروف به سگدونی

  زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی ۱۷ اسفند ماه با یورش وحشیانه حسن آخریان رئیس بند۴ و پاسداربندها او را با ضرب وشتم و تهدید به قتل به سلولهای انفرادی بند ۱ زندان گوهردشت کرج معروف به سگ دونی منتقل کردند …..

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی در شرایط قرون وسطائی و غیر انسانی در سلولهای انفرادی بند۱ معروف به سگدونی نگهداری می شود.
زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی ۱۷ اسفند ماه با یورش وحشیانه حسن آخریان رئیس بند۴ و پاسداربندها او را با ضرب وشتم و تهدید به قتل به سلولهای انفرادی بند ۱ زندان گوهردشت کرج معروف به سگ دونی منتقل کردند.آقای جاوید طهرانی در روزهای بعد از انتقال به سلولهای انفرادی چند بار به حفاظت و اطلاعات زندان برده شد و گفته می شود که او در اطلاعات زندان توسط کرمانی و فرجی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. همچنین در طی این مدت چند بار به زیر ۸ برده شد و تو سط حسن آخریان رئیس بند ۱ مورد اذیت وآذار قرار گرفت.حسن آخریان کینه حیوانی نسبت به این زندانی سیاسی دارد و سال گذشته توسط این فرد مورد ضرب وشتم قرار گرفت و به بند ۱ زندان گوهردشت کرج منتقل شد و از آن زمان تا به حال همچنان در میان زندانیان عادی و خطرناک بسر می برد.
شرایطی که در این شکنجه گاه معروف به سگدونی حاکم است به قرار زیر می باشد؛ زندانیان ۳ بار حق استفاده از سرویسهای بهداشتی / غذای زندانیان از کیفیت و کمیت بسیار پایینی برخوردار است و زندانی در حد زنده ماندن غذا دریافت می کند/ شکنجه زندانیان با باتون های برقی و سایر باتون ها صورت می گیرد/ زندانیان هر چند هفته یکبار حق استفاده از حمام را دارند/ زدن دست بند و پابند به زندانی و رها کردن او در سلول/محروحیت کامل ار امکانات درمانی ودارو/قطع کامل ارتباط زندانی با خانواده و جهان خارج از سلول و همچنین موارد متعدد دیگر شکنجه می باشد.
شکنجه گرانی که در سلولهای انفرادی معروف به سگدونی زندانیان بی دفاع و اسیر را مورد شکنجه های وحشیانه قرار می دهند به نام های محسن خالصی و محسن بامداد می باشد. شکنجه ها با نظارت و همکاری حسن آخریان رئیس بند ۱ صورت می گیرد.
انتقال به سلولهای انفرادی و شکنجه زندانیان سیاسی به دستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد ودستوارت آنها توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و رئیس بندها به اجرا در آورده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ضرب وشتم و انتقال به سلولهای انفرادی زندانی سیاسی که در حال گذراندن حکم غیر انسانی خود می باشند را محکوم می کندو از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجه های سازمان یافت و سیستماتیک در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۵ فروردین ماه برابر با ۲۵ مارس ۲۰۱۰

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.