این همه دود از کجاست؟ شعری از سیامک غفاری

باید شکسپیر، نیچه و حافظ دو باره متولد شوند
شاید جهان شفا پیدا کند “عجب خیالی

این همه دود از کجاست؟

کجا می سوزد در آتش با هیمه استخوان های ترد کودکان؟

حیفا، بیروت اجاق سوزان جنگ، اجاق سوزان مرگ هولاکاست اسلامی،

                                                                                        هولاکاست یهودی

 

اخبار مجاز به گوش ها تجاوز می کنند

در CNN هر روز شامپاین می نوشند

حسن نصراله مثل اندام تحریک شده برای خرید کاندوم موشک و ژل

                                                     اسلامی از خانه به بازار تهران می رود

خدایا چه وظیفه دشواری است خرید برای حزب خدا!؟!؟!

 

سقف ها فرو می ریزند بر سر اهالی

و برادران و خواهران نماز میت می خوانند

” انالله و انا الیه راجعون”

 

موسی عصایش را گم کرده است

دیگر قوم بنی اسرائیل منتظر هیچ معجزه ای نیست

عیسی مصلوب آویزان بر صلیب خویش بی جهت می گرید

                                          و محمد کتاب خون و شمشیر زیر بغل

                                                      دارد با هاله ای از نور بر فراز سرش

 

باید شکسپیر، نیچه و حافظ دو باره متولد شوند

شاید جهان شفا پیدا کند “عجب خیالی!”

باید دو باره دن کییشوت از راه برسد “اسطوره رهایی با

                                             شمشیر چوبی، عجب توهمی!”

 

چه بگویی زنده باد … چه بگویی مرده باد …

نظم نوین جهانی می خواهد آیین جدیدش را مستقر کند

 

حق با شماست آقای بوش

همیشه باید دشمن وجود داشته باشد

تا صدور دمکراسی قانونی جلوه کند

همیشه باید دشمن وجود داشته باشد

تا شما بتوانید با جنگ و تونی بلر عشق بازی روحی کنید!؟!؟!

 

تونی هم البته آدم حق شناسی است

ماشین مرگ را هنرمندانه هدایت می کند

از استمنا با بلوز*  لذت می برد

گوش هنری دارد

هنر را دوست دارد

بیخ گوش شما گفت:

                               تمام آهنگ های این آلبوم را خودم برایت انتخاب کرده ام

نگران بحران فعلی دنیا نباش عزیزم!؟!؟!

وقتی اخبار جنگ را تماشا می کنی با چاشنی تند استمنا

بد نیست کمی هم بلوز گوش کنی

برای آرامش اعصاب خوب است

 

سیامک غفاری

 

————————-

* سبکی در موسیقی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.