رضا خندان، ۲ماه است که علیرغم سپردن وثیقه همچنان در بازداشت بسر می برد

رضا خندان، عضوهیات دبیران کانون نویسندگان و فعال حقوق کودکان ۲ماه است که علیرغم سپردن وثیقه همچنان در بازداشت بسر می برد

رضا خندان (مهابادی) فعال کودک ، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ۲ ماه است که علیرغم قرار دادن وثیقه ولی بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی او ممانعت می کنند و همچنان در بازداشت بسر می برد.
آقای رضا خندان فعال کودک،نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران می باشد. بیش از ۲ هفته پیش به خانواده او اطلاع داده شد که با سپردن وثیقه ۳۰ میلیون تومانی می تواند آزاد شود . خانواده آقای خندان وثیقه را تامین و آنرا سپردن ولی با بهانه های مختلف از آن زمان تاکنون از آزادی او خوداری می کنند.
آقای رضا خندان مهابادی روز ۷ بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات هنگامی که از منزل خواهرش خارج می شد دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.او بیش از ۱ ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برد و در طی این مدت تحت بازجوئی و فشارهای روحی شدید قرار داشت که اتهامات نسبت داده شده را بپذیرد.آقای رضا خندان بیش از ۲ هفته پیش به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون علیرغم سپردن وثیقه در بلاتکلیفی بسر می برد.ادامه بازداشت غیر قانونی او بدستور بازجوی وزارت اطلاعات می باشد.
لازم به یاد آوری آقارضا خندان و خانم مریم ضیاء از تشکیل دهندگان ان. جی . او جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان می باشند.و هر دوی آنها به خاطر فعالیتهای اجتماعی برای کودکان کار و خیابانی دستگیر شده اند.
فعالی حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به فعالین کودک،دستگیری و انتقال آنها به بند ۲۰۹ و ادامه بازداشت آنها علیرغم قرار دادن وثیقه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اعمال خودسرانه این رژیم در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۰۷ فروردین ۱۳۸۹ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۱۰
http://hrdai.blogspot.com
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
یونیسف
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.