مصاحبه با علی پیچگاه در مورد مسایل کارگری و لزوم ایجاد تشکّل های مستقّل کارگری

مصاحبه با علی پیچگاه در مورد مسایل کارگری و لزوم ایجاد تشکّل های مستقّل کارگری. اینجا گوش کنید

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.