عالیه اقدام دوست به اتهام خواندن تاریخچه هشت مارس در زندان دادگاهی شد

جمع کوچکی از زنان زندانی در بند نسوان اوین، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، برگزار کردند. در این برنامه، عالیه اقدام دوست تاریخچه مختصری از هشت مارس را قرائت کرد.
تغییر برای برابری:
عالیه اقدام دوست به اتهام خواندن تاریخچه هشتم مارس در بند نسوان اوین، یک هفته در سلول انفرادی بازداشت شد و پرونده داخل زندان برای وی تشکیل شده است.
جمع کوچکی از زنان زندانی در بند نسوان اوین، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، برگزار کردند. در این برنامه، عالیه اقدام دوست تاریخچه مختصری از هشت مارس را قرائت کرد. پس از آن، توسط سرپرست دادسرای اوین احضار شد و اتهامات «خواندن مقاله، نطق و سخنرانی بین بانوان در روز جهانی زن و تهییج درباره فعالیت های زنان؛ تبلیغ سوء علیه نظام؛ توهین به رئیس جمهور، رهبر؛ و تبلیغ به سوسیالیسم» به وی تفهیم شد. عالیه اقدام دوست به دلیل اتهامات مذکور به مدت یک هفته در انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته وی در مدت بازداشت و پس از آن، تحت فشار بازجویی بوده است. پس از آن به شعبه ۲ دادگاه واقع در زندان اوین به ریاست آقای عبدی فراخوانده شد و از او علت خوانش نطق (تاریخچه ۸ مارس) مورد پرسش قرار گرفت و به وی اتهامات تبلیغ سوسیالیسم و توهین به رهبر و رئیس جمهور تفهیم شد. این در حالی است که وی این اتهامات را در دفاعیات خود نپذیرفته است. عالیه در تمامی این مراحل از داشتن وکیل و حق تماس تلفنی با خانواده و وکیل خود خانم غنوی محروم بوده است.
عالیه اقدام دوست به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه قوانین تبعیض آمیز در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت تیر تهران، به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و از دی ۱۳۸۷ برای اجرای حکم در زندان به سر می برد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.